svetnauke.org
Predavanje guvernera i prezentacija moneture
Studentska asocijacija Ekonomskog fakulteta u Nišu (SAEF) organizuje predavavanje prof. dr Dejana Šoškića, guverernera Narodne banke. Tema predavanja je Ekonomska politika i Narodna banka. Posle predavanja biće održana prezentacija društvene igre monetura. Predavanje i prezentacija biće održani
Svet nauke