svetnauke.org
Uslovi korišćenja tekstova
Povodom problema nastalih nakon jučerašnjeg saznanja o nedozvoljenom preuzimanju tekstova sa sajta Svet nauke i njihovog objavljivanja na sajtu Astronomskog društva iz Skoplja (www.astronomija.com.mk), njihovog prevođenja i objavljivanja pod tuđim inicijalima i po promenjenim uslovima korišćenja, b
Milan Milošević