svetnauke.org
Restoran Red Sea Star
Da li je moguće sačuvati prirodu i njenu lepotu a u isto vreme nastaviti sa izgradnjom i odgovoriti svojim ambicijama? Možda bi arhitekte čitajući ovaj članak mogle razmisliti o tome kada naredni put projektuju nešto; razmisliti o tome da li postoji na ovoj zemlji još neko osim nas ljudi. Obratiti p
Marija Panajotovic