svetnauke.org
Cetiri predavanja u Nisu – Strune i gravitacija
U okviru aktivnosti Mreže institucija jugoistočne Evrope iz oblasti teorijske i matematičke fizike: SOUTHEASTERN EUROPEAN NETWORK IN MATHEMATICAL AND THEORETICAL PHYSICS - SEENET-MTP, http://seenet-mtp.pmf.ni.ac.yu, Katedre i Centra za teorijsku fiziku Odseka za fiziku (PMF-Niš), u periodu 29 oktoba
Svet nauke