svetnauke.org
Pidgin neće da se poveže na MSN
Poslednjih par dana Pidgin prijavljuje problem sa sertifikatom prilikom pokušaja povezivanja na MSN. Ne znam šta je uzrok ovog problema, ali rešenje je jednostavno - potrebno je samo promeniti stari SSL sertifikat novim. U komandnoj liniji kucajte (jedan red): # openssl s_client -showcerts -co
Milan Milošević