svetnauke.org
Закон радиоактивног зрачења
Код урана и торијума брзина радиоактивног распадања је врло мала,тако да се током неколико година ово смањење не може ни примјетити. Међутим, у случају других елемената, на примјер код $latex {}^{210}Bi$, мјерењем је установљено да им је брзина распадања знатна у односу на брзину распадања урана и т
Dijana Djeordjić