svetnauke.org
Simulacija matematičkog klatna
Predstavila sam simulaciju matematičkog klatna, kad pomerite kuglicu počeće da osciluje, promenom gravitacionog ubrzanja i dužine konca izračunavaće se period, sinusoida predstavlja zavisnost elogancije od vremena. Ovo je moja prva simulacija vezana za fiziku u Adobe Flash-u, ovoj simulaciji pred
Valerija Spasojević