svetnauke.org
Testiranje Apache servera
Ako vam je nekad potrebno da prebrojite uspostavljene konekcije na vašem serveru možete da iskoristite komandu: netstat -tnap | grep ":80" | grep -c ESTA ako još dodate i naredbu watch watch 'netstat -tnap | grep ":80" | grep -c ESTA' dobićete broj aktivnih veza koji se ažurira u izabran
Milan Milošević