svetnauke.org
“Svet nauke” (mmilan.com) u 2009. godini
Vreme je za kratak pregled dešavanja na sajtu Svet nauke (https://www.svetnauke.org) ili poznatijem kao www.mmilan.com. Tokom protekle godine bilo je dosta novosti. Popularnost sajta je naglo skočila početkom februara i maksimum je dostigla tokom leta (juli-avgust). Godinu je obeležilo i pojavlji
Milan Milošević