svetnauke.org
Početak nove decenije - učimo da brojimo & računamo vreme
Prvi put objavljeno januara 2010. godine Svakih deset godina, tj. svaki put kad čekamo godinu koja završava nulom krenu zanimljive priče i rasprave o tome da li je to godina kojom počinje milenijum, vek, decenija... Interesanto je to oduševljenje okruglim brojevima, ali loše poznavanje matematike
Milan Milošević