svetnauke.org
Religija i filozofija
Nakon doba Kerale koje je trajalo do otprilike 1600. godine , nastaje zastoj jer tada počinje doba kolonijalizma koje će u Indiji u narednim vekovima izazvati mnogo veću borbu za slobodu i nezavisnost nego za nauku..... Ipak i ono što su otkrili u nauci milenijumima pre toga je zadivljujuće, i
Nikola Marković