svetnauke.org
Uvod u kosmologiju i numeričku kosmologiju (sa Cactus kodom)
Od 27 - 29. oktobra 2009. godine, u svečanoj sali Prirodno-matematičkog Fakulteta u Nišu i Laboratoriji za računarsku fiziku (Višegradska 33) sa početkom u 12:00 časova biće održana serija predavanja: Uvod u kosmologiju i numeričku kosmologiju (sa “Cactus” kodom) Predavač je dr Dumitru Vulkano
Svet nauke