svetnauke.org
Mari Gel-Man (1929 - 2019)
“We are driven by the usual insatiable curiosity of the scientist, and our work is a delightful game”Mari Gel-Man Mari Gel-Man (Murray Gell-Mann) je bio teorijski fizičar, rođen 15. septembra 1929. godine. Nobelovu nagradu za fiziku dobio je 1969. godine za svoj rad na teoriji elementarnih čestic
Zanimljiva fizika Niš