svetnauke.org
Dositej Obradović – srpski prosvetitelj i reformator
Dositej Obradović je rođen 1742. godine u Čakovu, mestu u rumunskom delu Banata, udaljenog tridesetak kilometara od današnje granice sa Srbijom. Po rođenju je dobio ime Dimitrije koje je kasnije u monaštvu promenio u Dositej. Još kao dečak ostao je bez oba roditelja pa se o njemu brinuo rođak, koj
Jelena Kostić