svetnauke.org
CERN Masterclass 2019 u Srbiji
U periodu od 7. marta do 16. aprila 2019. godine pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) održaće se 14. međunarodni program “Masterclasses - Hands on Particle Physics”. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 225 naučnih institucija aktiv
Svet nauke