svetnauke.org
Nepoverenje javnosti i pojava nasilja povezanog sa epidemijama – uzroci i istorijske paralele
Na sam pomen pojma epidemija, svaki čovek oseti blagu nelagodu. A kada se radi o epidemijama bolesti koje se karakterišu visokom stopom smrtnosti, neretko dolazi i do panike među stanovništvom. Ovaj tekst pokušava da ukaže na faktore koji pogoduju širenju panike, kao i da ukaže na ulogu državnih i m
Jelena Kostić