svetnauke.org
"Kako izgleda vazduh u Nišu?"
Izolovane PM čestice tokom protekle nedelje u Nišu su prelazile i 200 mg, dok je dozvoljena granica 50. Ovakvi rezultati merenja zagađenja vazduha zbunjuju građane koji, sa jedne strane, zahtevaju reakcije nadležnih, a sa druge savete lekara – kako da se zaštite. Da li su ovakvi rezultati merenja
Svet nauke