svetnauke.org
Sećanje na Mendela - osnivača genetike
Gregor Mendel (Gregor Johann Mendel) je tek nedavno posthumno priznat kao jedan od osnivača genetike kao nauke. Rođen je 22. jula 1822. godine u selu Hajzendorf, u Šleziji, u Austriji, kao Johan, a ime Gregor uzima postavši avgustinski fratar. Gregor Mendel, oko 1865. godine (credits: Mendel's Pr
Ivana Kostić