svetnauke.org
LIGO detektovao nove gravitacione talase
Pre nekoliko dana LIGO kolaboracija objavila je otkriće četiri nova događaja - izvore gravitacionih talasa. Registrovani događaji nose oznake GW170729, GW170809, GW170818 i GW170823. Svi izvori gravitacionih talasa registrovani su julu i avgust 2017. godine (format oznake GWgod_mesec_dan) i događ
Milan Milošević