svetnauke.org
22. seminar "Ljudi govore..." u Beogradu
U Beogradu se 17. i 18. decembra održava 22. seminar "Ljudi govore...". Tema ovogodišnjeg seminara je "Subjektivna realnost, virtuelnost i psihijatrija". Seminar se održava u sali Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Seminar organizuje Udruženje za promovisanje i edukaciju u psihijatriji i
Svet nauke