svetnauke.org
Novi Wordpress plugin: mm-email2image
Završio sam još jedean plugin za Wordpress: mm-email2image, ako želite možete ga pruzeti sa sajta Wordpress.org. Ovaj plugin omogućava da deo teksta automatski iz posta prikažete kao slika. Osnovna namena bila je sakrivanje e-mail adresa od različitih "napasti", ali može se koristiti za . Nakon
Milan Milošević