svetnauke.org
Predavanje profesora Georgieva na GAF-u u Nišu u okviru programa ERASMUS+
Univerzitet u Nišu ostvaruje saradnju na različitim nivoima sa naučnim i obrazovnim institucijama iz inostranstva. Deo ove saradnje predstavlja realizacija programa ERASMUS+, čija se ključna aktivnost KA1 odnosi na obrazovnu mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja mladih. Gostu
Marina Krstić