svetnauke.org
Konkurs za izuzetna istraživačka dostignuća lekara i farmaceuta u 2017. godini
Farmaceutsko preduzeće Medis ove godine već četvrti put za redom dodeljuje International Medis Awards for Medical Research, nagradu za izuzetna klinička dostignuća lekara i farmaceuta u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. Zainteresovani stručnjaci u oblasti medicine će moći da svoje radove, objavljene i
Svet nauke