svetnauke.org
Serija predavanja na PMF-u u Nišu
Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Departman za fiziku, u okviru Erasmus+ projekta, organizuju seriju predavanja prof. dr Roberta Repnika, Upravnika Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Mariboru, Slovenija. Satnica predavanja: četvrtak, 2.3.2017. 11:00-13:00 - Liquid c
Svet nauke