svetnauke.org
Prijave za CERN Masterclass 2017
U periodu od 1. marta do 11. aprila 2017. godine pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) održaće se 13. međunarodni program “Masterclasses - Hands on Particle Physics”. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 200 naučnih institucija aktiv
Svet nauke