svetnauke.org
Fizika Olimpijade
"Brže, više, jače" Olimpijski moto koji takođe izražava neke od osnova pojmova fizike Olimijskih igara: brzina, kinetička energija, sile. Svi olimpijci - da li plivaju bazen, bacaju disk, ili vežbaju na razboju - moraju se boriti sa univerzalnim fizičkim zakonima koji regulišu prirodu. Skakači
Svet nauke