svetnauke.org
MoEDAL eksperiment u CERN-u objavio je svoj prvi rad o potrazi za magnetnim monopolima
U naučnom časopisu JHEP danas je objavljen rad MoEDAL eksperimenta u CERN-u koji sužava oblast potrage za hipotetičkom česticom - magnetnim monopolom. Već nekoliko dekada eksperimenti pokušavaju da nađu dokaze o postojanju magnetnih monopola na akceleratorima, uključujući i Veliki hadronski sudarač
Svet nauke