svetnauke.org
"Razbijanje" Linksys WRT54g Wireless Rutera
Stalno zaboravljam da postavim ovo, a par ljudi me već nekoliko puta pitalo - izvinjavam se, konačno ispravljam grešku :) Ovo su slajdovi sa prezentacije koju sam održao u Trstu, februara prošle godine. Tema je kratak prikaz rezultata zadatka za prethodni dan. Zadatak je bio jednostavan - trebalo
Milan Milošević