svetnauke.org
Međunarodna konferencija o nastavi fizike u Aleksincu
U Aleksincu će od 26 - 28. februara 2016. godine biti održana 4. Međunarodnu konferenciju o nastavi fizike u srednjim školama Konferencija će obuhvatiti Predavanja iz metodike i didaktike nastave fizike u srednjim školama, Stručne radove koji će biti prezentovani usmeno ili u okviru poster s
Svet nauke