svetnauke.org
Plavi Mesec
Sutra, 31. jula 2015, Mesec će postati plav! Ali, ne baš stvarno, astronomski i fizički plav, već "pesnički" :) Plavi Mesec označava pojavu drugog punog Meseca u jednom kalendarskom mesecu. Kako kalendarski mesec traje 30 ili 31 dan (tj. 28/29 dana februar) a period Meseca iznosi 29.5 dana, tokom
Milan Milošević