svetnauke.org
​​ ​Prvi snimci sudara protona na 13 ТеV
Tokom protekle noći, protoni u Velikom hadronskom sudaraču (LHC) su po prvi put sudarani pri rekordnoj energiji od 13TeV. Ovi test sudari se koriste kako bi se podesili sistemi zaštite akceleratora i detektora od čestica koje izlaze van ivica snopa protona. Ključni deo procesa bio je podešavanje
Svet nauke