svetnauke.org
"Osmislite danas sutrašnji svet!"
Zagađenje, bolesti, klimatske promene, socijalne nejednakosti, neracionalno korišćenje prirodnih resursa,... ko od nas nije već maštao o tome da prepravi svet ? A kad biste imali tu sreću da nešto možete da promenite, na koji način biste zamislili svoj grad, svoje okruženje, svoj prevoz, svoju potro
Svet nauke