svetnauke.org
Prvi podaci LHC eksperimenata u CERN-u sada su javno dostupni
Od prošlog četvrtka CERN je pokrenuo “Open Data Portal” (Portal za otvorenu bazu podataka) preko koga se može doći do podataka iz pravih sudara čestica koji su zabeleženi u eksperimentima na Velikom hadronskom sudaraču. Ovo je prvi put da su ovi podaci javno dostupni svima. Očekuje se da će oni imat
Svet nauke