svetnauke.org
Pet godina časopisa Astronomija
Prošlo je pet godina od kako je počeo da izlazi časopis Astronomija: Statistika Ne računajući najnoviji 34-ti broj, do sada je izašlo 33 redovna broja Astronomije sa 2052 strane. Na taj broj treba dodati jedan Foto specijal sa 76 strana, 9 brojeva SF fanzina NOVA sa ukupno 144 strane, zatim Kata
Milan Milošević