svetnauke.org
Bezbednost hrane
Pesticidi u poljoprivrednim proizvodima, hormoni u mleku, antibiotici u mesu - šta ovi sastojci koji mogu da se nađu u hrani znače za naše zdravlje? Iako su količine ovih sastojaka male, a stručnjaci još uvek diskutuju oko toga da li su opasni ili ne, njihovo prisustvo u hrani zbunjuje i uznemirava
Svet nauke