svetnauke.org
Kako fizičari vide svet? [08.03.2014]
Ovako fizičari vide svet... Gornja slika pokazuje svet koji vide "obični" ljudi, a donja onako kako ga "vide" fizičari. Pa vi sada procenite kome je svet zanimljiviji :)
Milan Milošević