svetnauke.org
Predavanje u Nišu: "Aktivnost Sunca i njene posledice"
U četvrtak, 11. jula, sa početkom u 20 časova Astronomsko društvo Alfa i tim projekta "Astronomija iz fotelje" u saradnji sa Departmanom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje predavanje Aktivnost Sunca i njene posledice Predavač će biti prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor
Svet nauke