svetnauke.org
Nove fotografije sa Vidojevice
Dve nove fotografije snimljene na Vidojevici od 3. do 5. marta 2013. godine. Snimljeno na Vidojevici 04./05.03.2013. godine, nadmorska visina 1150 m. Stackirano u DSS i obradjeno u PS: 35 light frejmova, 10 dark i 15 bias. ISO 800 po 420 s. Uslovi snimanja: udari vetra do 4,5 m/s, seeing (1-5
Miodrag Sekulić