svetnauke.org
Video: Balkanski letnji institut 2011 (BSI2011)
Od 19. avgusta do 1 septembra prošle godine u Donjem Milanovcu i Nišu održan je Balkanski letnji institut - BSI2011. Ovaj međunarodni naučni skup sastojao se od četiri različita događaja. BSI2011 počeo je u Nišu seminarom za nastavnike BSS2011 - Trendovi u modernoj fizici. Nakon seminara BSI2011
Milan Milošević