svetnauke.org
2013. - moguća godina kometa
Pored već najavljene martovske C/2011 L4 ( PanSTARRS ) komete za koju je moguća i negativna magnituda, u susret Suncu dolazi i novootkrivena kometa C/2012 S1 (ISON). Kometa je otkrivena od strane ruskog tima u okviru International Scientific Optical Network (ISON). Kometa će u svom perihelu koji
Miodrag Sekulić