svetnauke.org
Dobrodošli u nauku
Odličan strip o tome šta je nauka! Ovaj strip objavljen je na sajtu Zen Pencils a nastao je na osnovu jednog govora koji je održao Phil Plait (poznatiji kao The Bad Astronomer). Na kraju, ispod sllike možete da pročitate prevod celog govora, održanog aprila 2005. godine. Znam jedno mesto gde
Milan Milošević