svetnauke.org
Nevreme u Nišu (22. jul 2012)
Nekoliko fotografija nevremena u Nišu i munja iznad Kameničkog visa snimljenih tokom nevremena 22. jula 2012. godine. Fotografije je snimio Zoran Ćirić.
Svet nauke