svetnauke.org
Božija čestica je otkrivena, ali šta je uopšte ta Božija čestica?
Današnji dan, sreda 4. jul 2012. godine ostaće zabeležen kao jedan od najznačajnijih dana u istoriji fizike, nauke, a može se reći i čovečanstva, kao dan kada je potvrđeno otkriće Božije čestice (tj. Higsove čestice. Jutros, tačno u 9 sati u CERN-u je počeo seminar na kome su predstavnici eksperi
Milan Milošević