svetnauke.org
5 sigma za Higsa! (ATLAS) - Higs je pronađen ! ! !
Nakon prezentacije CMS-u danas je u CERN-u i ATLAS kolaboracija prezentovala svoje rezultate na osnovu podataka iz 2011. i dela podataka iz 2012. godine. Dobijeni rezultati "slični" su onima koje je dobila i CMS kolaboracija. Na osnovu analize istih, najčistijih, kanala kao i CMS rezultati koje j
Milan Milošević