svetnauke.org
ITER - Kako napraviti zvezdu u laboratoriji? (predavanje)
U petak, 23. decembra 2011. godine Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za fiziku i Kancelarija SEENET-MTP mreže u Nišu organizuju predavanje: ITER - Kako napraviti zvezdu u laboratoriji? Predavač će biti dr Ivan Dojčinović (Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu). Predavanje počinje
Svet nauke