suzannes.se
Sociala medier är en plattform för kommunikation…
… inte reklam och annonsering. Det är en efterkonstruktion av de företag som äger de olika sociala medie plattformarna. Alla dessa företag har från början varit idéer på enklare lösningar för…