suzannes.se
När utseendet betyder allt
Som tonåring är utseendet allt. Man gör allt för att se så bra ut som möjligt. Du tror att yta är så mycket viktigare än någonting annat. Att allt det du har inom dig och allt det som gör att du är…