suvremenazena.hr
Zimski san
Budući da svi znamo da medvjedi spavaju zimski san, sa sigurnošću možemo utvrditi da ja nisam medvjedica. :)