suvremenazena.hr
Subota u zraku
Ponedjeljak je, a subota u zraku.Ljeto je, svaki dan je kao subota. Laganini, di je priša i ostale ljetne spike. Nema jurnjave.