suvremenazena.hr
Što je to poduzetništvo?
Možeš pisati molbe, možeš to raditi godinama, a da ti se nitko ne javi ili ti se jave odbijenicom. To nije poduzetništvo.